Planteskole

Planteskole i Kolding

I Planteskolen ved Kolding, producerer vi ca. 1  mio. stk. barrodsplanter årligt.

Planterne produceres som tre eller fireårs planter ( 2/1s eller 2/2 ), og afsættes til danske såvel som udenlandske kunder, hvoraf en  del afsættes på  kontrakt / løndyrkning.

Herkomstsikkerhed

Herkomstsikkerhed er et nøgleord inden for plante- og juletræsproduktion, og vi benytter os hovedsageligt af frøfirmaet: Levinsen & Abies A/S, som leverandør til vores frøbehov.

Levinsen & Abies er markedsledende inden for indsamlig, behandling og distrubution af nordmanngran frø til juletræsproduktion og firmaet har i snart 20 år selv stået for indsamling af frø i Georgien / Kaukasus .

Vedr. proveniens valg henvises i øvrigt til Levinsen & Abies hjemmeside: www.treeseed.com, eller Skovdyrkernes hjemmeside; www.skovdyrkerne.dk hvor man under proveniensbeskrivelser kan få uddybende information om de forskellige nordmannsgran provenienser, m.v.

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage med et uforpligtende, godt tilbud inden for 24 timer.

Kontaktoplysninger

 

Skovfoged Jacob Frank

Juletræer

Pottegroede juletræer