Planteskole i Kolding

I Planteskolen ved Kolding, producerer vi ca. 1 mio. stk. barrodsplanter årligt.

Vi benytter os hovedsageligt af frøfirmaet "Levinsen & Abies A/S", som leverandør til vores frøbehov.

Læs mere

Vi producerer juletræer

Vi benytter de nyeste og mest miljø skånsomme dyrkningsmetoder

Vores hovedafgrøde er Nordmannsgran juletræer, men vi producerer også i mindre målestok Rødgran, Fraseri, og Omorika  juletræer.

Læs mere

Kontakt

Du kan kontakte os, så vender vi hurtigst muligt tilbage

Har du spørgsmål eller er interesseret i at købe et juletræ, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere

Kontaktoplysninger

 

Skovfoged Jacob Frank

Juletræer

Pottegroede juletræer